Close
Go To Macao Polytechnic Institute

Coordenador do Centro

Coordenador do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa

Dr. Zhang Yunfeng

Tel (853) 8599 6866
Fax (853) 2822 5601
Email zhangyunfeng@ipm.edu.mo
Gabinete Rua de Luís Gonzaga Gomes                                                

 

Top Top